החזון

1. להוות גורם מקצועי מוביל ומשפיע הפועל כגוף המאחד את כלל ארגוני התחבורה
2. המליאה תקדם פתרון בעיות תחבורתיות לאומיות משותפות לכלל ארגוני התחבורה
3. פיתוח תשתית תפעול תחבורה מתקדמת לקידום וטיפוח ההון האנושי והטכנולוגיה
4. ייזום תהליכים לפיתוח וקידום התחבורה באקדמיה בישראל
5. טיפוח הנהיגה והזהירות בדרכים לצמצום נגע תאונות הדרכים
6. הפחתת פליטת המזהמים כפי המקובל בתקינה המודרנית
7. טיפוח תדמית התחבורה בישראל והתאמתה למציאות הקיימת
8. יצירת ערך נוסף לחברות המתפעלות את מערכת התחבורה והכרה בעוסקים בו

המטרה

1. איחוד כלל ארגוני התחבורה בישראל
2. שיתופי פעולה מקצועיים והקמת מיזמים משותפים מארגוני התחבורה
3. העברת הנושאים שנתקבלו בהם החלטות לידיעת משרדי הממשלה הרלוונטיים ליישום
4. קידום והקמת מדעים בתחבורה, בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה
5. עיסוק בנושאים שהינם על סדר היום, לצורך קביעת עמדה מקצועית
6. קביעת ערכים ותכנים מקצועיים לארגוני התחבורה
7. מסגרת חברתית, חווייתית, מקצועית ותומכת
8. שיתוף פעולה עם אמצעי התקשורת בישראל, על מנת להשפיע על סדר היום המקצועי בארץ
9. שיפור תדמית העוסקים בתחבורה בישראל, לרבות אנשי מקצוע מובילים, כגון נהגים
- בתאריך 30.3.17 התקיים סיור מקצועי בנמל אשדוד לחברי המליאה לתמונות לחץ כאן

- בתאריך 30.07.2015 התקיימה ישיבת מליאת בכירי התחבורה בכפר המכביה. לתמונות לחץ כאן

- נאום של נציג מליאת בכירי התחבורה, מר יורם שפק, מנכ"ל אריה שפק סוכנות לביטוח, בועידת ישראל הבינלאומית ה- 7 לתחבורה - לחץ כאן

- סיור מקצועי של נציגי מליאת בכירי התחבורה באתרי הרכבת המהירה לירושלים 29.06.2015. לתמונות לחץ כאן

- ידיעה מאוקטובר 2014 המתארת את פעילות המליאה.  לחץ כאן 

-  ידיעה מחודש פברואר 2014 המתארת את פעילות המליאה,  לחץ כאן

- לכתבה בנושא הנהג המקצועי, כפי שנכתב על ידי  מר עדי גמליאל,  לחץ כאן

- למידע על מליאת בכירי התחבורה,  לחץ כאן

- דיון שני, מיום 19.9.14 לסיכום הנושא ולטובת קידומו בוועדת כלכלה

- דיון מערכתי ראשון מיום 17.7.14 בין נציגי המליאה לנציגי משרד התחבורה לקידום נושא הנהג המקצועי בישראל

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל תחבורה מסילתית,  לחץ כאן

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל הנהג המקצועי,  לחץ כאן
- בתאריך 30.3.17 התקיים סיור מקצועי בנמל אשדוד לחברי המליאה לתמונות לחץ כאן

- בתאריך 30.07.2015 התקיימה ישיבת מליאת בכירי התחבורה בכפר המכביה. לתמונות לחץ כאן

- נאום של נציג מליאת בכירי התחבורה, מר יורם שפק, מנכ"ל אריה שפק סוכנות לביטוח, בועידת ישראל הבינלאומית ה- 7 לתחבורה - לחץ כאן

- סיור מקצועי של נציגי מליאת בכירי התחבורה באתרי הרכבת המהירה לירושלים 29.06.2015. לתמונות לחץ כאן

- ידיעה מאוקטובר 2014 המתארת את פעילות המליאה.  לחץ כאן 

-  ידיעה מחודש פברואר 2014 המתארת את פעילות המליאה,  לחץ כאן

- לכתבה בנושא הנהג המקצועי, כפי שנכתב על ידי  מר עדי גמליאל,  לחץ כאן

- למידע על מליאת בכירי התחבורה,  לחץ כאן

- דיון שני, מיום 19.9.14 לסיכום הנושא ולטובת קידומו בוועדת כלכלה

- דיון מערכתי ראשון מיום 17.7.14 בין נציגי המליאה לנציגי משרד התחבורה לקידום נושא הנהג המקצועי בישראל

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל תחבורה מסילתית,  לחץ כאן

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל הנהג המקצועי,  לחץ כאן
- בתאריך 30.3.17 התקיים סיור מקצועי בנמל אשדוד לחברי המליאה לתמונות לחץ כאן

- בתאריך 30.07.2015 התקיימה ישיבת מליאת בכירי התחבורה בכפר המכביה. לתמונות לחץ כאן

- נאום של נציג מליאת בכירי התחבורה, מר יורם שפק, מנכ"ל אריה שפק סוכנות לביטוח, בועידת ישראל הבינלאומית ה- 7 לתחבורה - לחץ כאן

- סיור מקצועי של נציגי מליאת בכירי התחבורה באתרי הרכבת המהירה לירושלים 29.06.2015. לתמונות לחץ כאן

- ידיעה מאוקטובר 2014 המתארת את פעילות המליאה.  לחץ כאן 

-  ידיעה מחודש פברואר 2014 המתארת את פעילות המליאה,  לחץ כאן

- לכתבה בנושא הנהג המקצועי, כפי שנכתב על ידי  מר עדי גמליאל,  לחץ כאן

- למידע על מליאת בכירי התחבורה,  לחץ כאן

- דיון שני, מיום 19.9.14 לסיכום הנושא ולטובת קידומו בוועדת כלכלה

- דיון מערכתי ראשון מיום 17.7.14 בין נציגי המליאה לנציגי משרד התחבורה לקידום נושא הנהג המקצועי בישראל

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל תחבורה מסילתית,  לחץ כאן

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל הנהג המקצועי,  לחץ כאן
- בתאריך 30.3.17 התקיים סיור מקצועי בנמל אשדוד לחברי המליאה לתמונות לחץ כאן

- בתאריך 30.07.2015 התקיימה ישיבת מליאת בכירי התחבורה בכפר המכביה. לתמונות לחץ כאן

- נאום של נציג מליאת בכירי התחבורה, מר יורם שפק, מנכ"ל אריה שפק סוכנות לביטוח, בועידת ישראל הבינלאומית ה- 7 לתחבורה - לחץ כאן

- סיור מקצועי של נציגי מליאת בכירי התחבורה באתרי הרכבת המהירה לירושלים 29.06.2015. לתמונות לחץ כאן

- ידיעה מאוקטובר 2014 המתארת את פעילות המליאה.  לחץ כאן 

-  ידיעה מחודש פברואר 2014 המתארת את פעילות המליאה,  לחץ כאן

- לכתבה בנושא הנהג המקצועי, כפי שנכתב על ידי  מר עדי גמליאל,  לחץ כאן

- למידע על מליאת בכירי התחבורה,  לחץ כאן

- דיון שני, מיום 19.9.14 לסיכום הנושא ולטובת קידומו בוועדת כלכלה

- דיון מערכתי ראשון מיום 17.7.14 בין נציגי המליאה לנציגי משרד התחבורה לקידום נושא הנהג המקצועי בישראל

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל תחבורה מסילתית,  לחץ כאן

- בחודש יולי פורסמה כתבה המתארת את פאנל הנהג המקצועי,  לחץ כאן
הארגונים החברים במליאה
 
טלפון:  03-5371402  |   דוא"ל:  moragad@netvision.net.il