דף הבית >> פרוטוקולים
מפגש 1 - 27.8.2013
מפגש 2 - 22.10.2013
מפגש 3 - 14.1.2014
מפגש 4 - 26-27.3.2014
מפגש 5 - 10.6.2014
מפגש 6 - 10.8.2014
מפגש 7 - 21.9.2014
מפגש 8 - 2.12.2014
מפגש 9 - 26.2.2015
מפגש 10 - 06.05.2015
מפגש 11 - 30.07.2015
מפגש 12 - 21.10.2015
מפגש 13 - 07.08.2016
מפגש 14 - 25.08.2016
מפגש 15- 25.09.2016
מפגש 16- 23.02.2017
מפגש 17- 06.04.2017
 
טלפון:  03-5371402  |   דוא"ל:  moragad@netvision.net.il