כחלק מפעילות המליאה, בתאריך 29.06.2015, יצאו נציגי מליאת בכירי התחבורה לסיור מקצועי באתר הרכבת המהירה באזור שער הגיא.
הסיור התקיים לצורך חשיפת ארגוני התחבורה למימדי הענק של תשתיות הבנייה של רכבת ישראל וכן, לשיתוף הפעולה הפורה הקיים בין של רכבת ישראל עם מספר חברות ענק מחו"ל.
חשיבות הקמת הקו המהיר לירושלים היא רבה, היות והקו צפוי לקשר בין הבירה לבין המרכז ב- 28 דקות נסיעה וצפוי להביא להקלת גודש התנועה בין ירושלים לאזור גוש-דן. הפרויקט כולל סלילת מסילה כפולה באורך של כ- 38 ק"מ והקמת תחנה בין בנייני האומה והתחנה המרכזית בירושלים, בעומק של כ- 80 מטר תחת מפלס הרחוב.
 
בהגעת המשתתפים לאתר, באמצעות מיניבוס של טיולי אתרים באדיבותו של המנכ"ל יוני קרני, הוקרנה מצגת כרקע קודם לסיור, מנהל התפעול פירט על מתווה הקו ורקע כללי וכן, הוקרנה מצגת בטיחות טרם היציאה לשטח.
הסיור התקיים במנהרה 1 וגשר 6, תצפית על מנהרה 2, עלייה לירושלים לתצפית על גשר 10 וסיור במנהרה 4 וברציפים של תחנת האומה 
 
טלפון:  03-5371402  |   דוא"ל:  moragad@netvision.net.il