דף הבית >> ועידת חירום לבטיחות בדרכים
ועידת החירום השנתית למלחמה בתאונות הדרכים בישראל
באביב 2017 צפויה להתקיים הוועידה הראשונה שתעסוק כל כולה בנושא המלחמה בתאונות הדרכים בישראל.

רקע:
בתחילת חודש אוגוסט 2016 פרסמה ועדת הכלכלה דו"ח מקיף בסוגיית התאונות. הדו"ח, שעל הכנתו שקדה הוועדה חודשים ארוכים, הציג נתונים שלפיהם בשבעת החודשים הראשונים של 2015 נהרגו בתאונות 211 בני אדם לעומת 213 השנה. מאז פרסום הנתונים הללו אירעו עוד כמה וכמה תאונות קטלניות. בתאריך 21.08.2016 נמסר כי מתחילת השנה נהרגו 236 בני אדם, לעומת 226 בתקופה המקבילה אשתקד.בתאריך 22.08.2016 הוציא יו"ר הוועדה, ח"כ איתן כבל פנייה לראש הממשלה נתניהו בדרישה שיתערב אישית במצב.

ואלה דרישות ועדת הכלכלה:
  1. הכרזה על מצב חירום בכבישים
  2. הסטת כוחות משטרה מפעילות שוטפת לטובת אכיפה מוגברת בכבישים
  3. הקמת ועדת שרים לנושא הבטיחות בדרכים, בראשות נתניהו, שבה יהיו חברים שרי התחבורה, ביטחון הפנים, החינוך והמשפטים. חברי הוועדה יתכללו נושאים כמו השקעה בתשתיות, חינוך התחבורתי וכן אכיפה נמרצת וענישה מחמירה נגד עברייני תנועה.
בתאריך 20.09.2016 התכנסה ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה, במהלך הישיבה יוצא יו"ר ועדת המשנה לבטיחות בדרכים ח"כ אשר בפנייה לראש הממשלה ושר התחבורה להקים צוות שיפעל למלחמה בתאונות הדרכים

בעקבות הכרזת מלחמה בתאונות הדרכים בישראל, בתאריך 25.08.2016 (כ"א באב תשע"ו) קיימו חברי מליאת בכירי ארגוני התחבורה דיון בו הועלו על ידי החברים הצעות להתמודדות. במפגש הבא, שהתקיים בתאריך 25.09.2016 התקיימה הצבעה עבור הצעות אלו, אשר עברה 'פה אחד'.
בעקבות אלו, החליטו חברי מליאת בכירי התחבורה על קיום ועידה שנתית בנושא המלחמה בתאונות הדרכים בישראל.

 ביבליוגריפיה
[1] http://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/kalkala20.pdf
[1] http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4844504,00.html
[1] http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_200916.aspx


 
 
טלפון:  03-5371402  |   דוא"ל:  moragad@netvision.net.il